Kalkulator registracije vozila - vaša baza korisnih informacija

Kalkulator registracije vozila logo

Dokumenta koja prate vozilo pri ulazu u Srbiju

Neposredno nakon kupovine vozila

Kod kupovine od fizičkog lica, potrebno je sastaviti kupoprodajni ugovor i overiti ga kod notara (javnog beležnika). Od prodavca ćete uzeti COC dokument (EC Certificate of Conformity), a nakon toga obezbediti EUR1 dokument kojim dokazujete da je automobil proizveden u Evropskoj uniji i izvaditi privremene ZOLL registarske tablice, tj.platiti osiguranje. Ne zaboravite da overite izvoznu deklaraciju na granici EU (prilikom izlaska iz EU).

Ukoliko kupujete vozilo od pravnog lica, potrebno je da uzmete račun, izvadite izvoznu deklaraciju u carinskoj ispostavi mesta u kojem kupujete vozilo, zatim da uzmete EUR1 dokument, kojim dokazujete da je automobil proizveden u Evropskoj uniji i da izvadite privremene ZOLL registarske tablice, tj. da platite osiguranje. Takođe je obavezna overa izvozne deklaracije na granici EU.

Procena iznosa carine i poreza za vozilo

Ovo je ujedno i prva informacija koja je potrebna uvozniku polovnog vozila. Napomenuli smo da vam ovlašćeni špediter može tačno proceniti iznos carinskih dažbina i propratnih troškova na osnovu tehničkih karakteristika polovnog vozila koje nameravate da uvezete.

Uverenje o ispitivanju vozila

Agencija za bezbednost saobraćaja je na osnovu Pravilnika o ispitivanju vozila propisalo obavezu izdavanja uverenja o ispitivanju vozila. Uverenje se izdaje na osnovu utvrđivanja za svako motorno i priključno vozilo koje se uvozi u Republiku Srbiju - da li ispunjava norme u skladu sa Zakonom Republike Srbije, a izdaje se od strane ovlašćene laboratorije. Napominjemo da to Uverenje nije neophodno da bi se okončalo samo carinjenje vozila, ali je neophodno da bi se izvršio tehnički pregled na vozilu i spremila dokumentacija za nastupajuću registraciju. Izuzetak su vozila 2000. i 2001. godišta koja moraju da imaju Uverenje o ispitivanju vozila kako bi se pristupilo carinjenju.

Jedinstvena carinska isprava ( dalje JCI )

Ovo je carinski obrazac koji popunjava deklarant ili ovlašćeni carinski agent. Carinski agent popunjava JCI shodno Pravilniku o obrascima i sa svim pratećim dokumentima polovnog automobila obrazac predaje carinskim organima koji dalje postupaju po carinskim zakonima i procedurama. Deklarant je odgovoran za verodostojnost podataka upisanih u JCI i obavezan je da na pisani zahtev carinskih organa dostavi dodatnu dokumentaciju za polovan putnički automobil.

Obračun carinskog duga (dalje carinski račun)

Po okončanju carinskih procedura dobija se carinski račun koji se plaća opštom uplatnicom ako je u uvoznik fizičko lice ili nalogom za prenos ukoliko je uvoznik pravno lice.