Kalkulator registracije vozila - vaša baza korisnih informacija

Kalkulator registracije vozila logo

Osiguravajuće kuće u Srbiji

Pronađite pravog partnera u osiguranju – kalkulator registracije vozila vam nudi spisak svih osiguravajućih društava koja posluju na teritoriji Republike Srbije a koja se bave osiguranjem motornih vozila, vazduhoplova i plovila (kasko, osiguranje od autoodgovornosti).Navedena su njihova sedišta, telefoni, e-mail adrese i linkovi do njihovih internet strana (ukoliko je imaju).

Podaci navedeni u tabeli su preuzeti sa internet prezentacije Narodne banke Srbije i ažuriraju se na mesečnom nivou.

Naziv Adresa Telefon
/ Fax
Web
/ Email
Matični br.
/ PIB
A.D. ZA OSIGURANJE "AMS OSIGURANJE" Ruzveltova 16, 11000 Beograd 011/308-49-00
011/334-27-55
011/308-49-02
011/308-49-02
011/334-27-55
www.ams.co.rs
info@ams.co.rs
MB:17176471
PIB:100000563
A.D. ZA OSIGURANJE "WIENER STADTISCHE OSIGURANJE" Trešnjinog cveta 1, 11070 Novi Beograd 011/220-99-01
011/220-99-00
011/220-98-84
www.wiener.co.rs
office@wiener.co.rs
MB:17456598
PIB:102608229
A.D. ZA OSIGURANJE "DUNAV OSIGURANJE" Makedonska 4, 11000 Beograd 011/3224-001
011/2624 439
www.dunav.com
info@dunav.com
MB:07046898
PIB:100001958
A.D. ZA OSIGURANJE "MILENIJUM OSIGURANJE Bulevar Mihaila Pupina 10L, 11070 Novi Beograd 011/715-23-00
011/715-23-06
www.milenijum-osiguranje.rs
mios@milenijum-osiguranje.rs
MB:07810318
PIB:100002119
A.D. ZA OSIGURANJE "GLOBOS-OSIGURANJE" Mihaila Pupina 8, 21101 Novi Sad 021/488-6000
021/624-831
www.ddor.co.rs
kabinet@ddor.co.rs
MB:08194815
PIB:101633677
A.D. ZA OSIGURANJE "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA" Vladimira Popovića 8, 11000Beograd 011/222-05-55
011/711-4381
www.generali.rs
kontakt@generali.rs
MB:17198319
PIB:100001175
SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd 011/36-44-888
011/36-44-821
www.sava-osiguranje.rs
info@sava-osiguranje.rs
MB:17407813
PIB:100002516
A.D. ZA OSIGURANJE "TRIGLAV OSIGURANJE" Milutina Milankovića 7a, 11000 Beograd 011/330-51-00
011/3305-138
www.triglav.rs
office@triglav.rs
MB:07082428
PIB:100000555
A.D. ZA OSIGURANJE "UNIQA" neživotno osiguranje Milutina Milankovića 134g, 11000 Beograd 011/2024-100
011/2024-160
www.uniqa.rs
info@uniqa.rs
MB:20289414
PIB:104990662