Kalkulator registracije vozila - vaša baza korisnih informacija

Kalkulator registracije vozila logo

Katalozi za carinjenje prilikom uvoza vozila

Počev od 1.januara 2014 godine, Uprava carina RS je donela odluku da za sva polovna motorna vozila koja se uvoze u Republiku Srbiju koristi katalog AMSS za odredjivanje carinske osnovice na koju se naknadno obračunava carina i PDV.

Dosadašnja praksa je ukazivala da postoje odstupanja prilikom carinjenja vozila u zavisnosti od carinarnice, kao i od izvora informacija koji se koristi kao reper za proveru vrednosti vozila. Kako bi sprečila ovu pojavu, a uslovi za carinjenje bili jednaki za sve, Uprava carina je donela odluku da se ubuduće isključivo koriste podatke iz kataloga AMSS. Ujednačavanje prakse carinarnica se prema navodima Uprave carina planira u najskorijem periodu.

Uprava Carina RS je i napravila kalkulator popusta za izračunavanje carinske osnovice na koju se kasnije obračunava carina i PDV. Na visinu carinske osnovice utiče kilometraža, i za nju se u zavisnosti od njene visine dobija do 10% popusta, kao i starost vozila (koeficijent se nalazi na prvim stranama kataloga AMSS).

Katalog AMSS se može kupiti u poslovnicama AMSS po ceni od 7.000,oo rsd za putnički i teretni program i štampa se dva puta godisnje. Katalog AMSS je jedini raspoloživi javno publikovani katalog u Srbiji. On nudi veću izvesnost za sve vozače, tj. uvoznike vozila, jer mogu da unapred precizno izračunaju koliko će ih koštati uvoz nekog automobila.

Katalog cena i nomenklatura vozila

Katalog cena sadrži sledeće kategorije vozila:

I knjiga: Putnička, terenska i kombi vozila

II knjiga: Teretna vozila, damperi, specijalna vozila, nad- gradnje, autobusi, priključna vozila, traktori, traktorska oprema, auto dizalice radne mašine, motokultivatori, motocikli i plovni objekti

Cene vozila u Katalogu su obračunate po kursu 1EUR = 114,9036 din, 1USD=83,5298 i 1CAD=78,5558 din..

Cene su obračunate sa sledećim carinskim obavezama (PDV se primenjuje po jedinstvenoj stopi od 20%):

Katalog cena