Kalkulator registracije vozila - vaša baza korisnih informacija

Kalkulator registracije vozila logo

Granično osiguranje

(za putnička i teretna vozila na teritoriji Srbije)

Na putevima Srbije svakodnevno učestvuje veliki broj stranih vozila koji su bili u tranzitu, ili borave poslovno ili privatno u našoj zemlji. Ta činjenica, nažalost, otvara mogućnost da neki od tih učesnika u saobraćaju izazove udes i načini materijalnu ili nematerijalnu štetu na teritoriji Srbije.

Zakonska je obaveza da svi vozači sa stranim tablicama koji ne poseduju zelenu kartu, pri ulasku u Srbiju kupe polisu graničnog osiguranja. Granično osiguranje je osiguranje od autoodgovornosti stranaca koji ulaze u Republiku Srbiju, tj. bilo koju stranu zemlju.U tabelama ispod možete naći cenovnik graničnog osiguranja za putničke automobile i teretna vozila.

Minimalni period na koji se ovo osiguranje može kupiti iznosi mesec dana, a maksimalno na godinu dana.

Vrsta
vozila
Period trajanja osiguranja (meseci)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Putnički
automobili
155.40 233.10 310.80 388.50 466.20 543.90 602.70 680.40 738.15 796.95 835.80 892.50
Teretna
vozila
349.65 641.55 952.35 1,184.40 1,436.40 1,630.65 1,786.05 1,922.55 2,077.95 2,233.35 2,367.75 2,484.30
Autobusi 349.65 641.55 952.35 1,184.40 1,436.40 1,630.65 1,786.05 1,922.55 2,077.95 2,233.35 2,367.75 2,484.30
Vučna
vozila
38.85 58.80 77.70 97.65 116.55 136.50 155.40 175.35 194.25 214.20 233.10 253.05
Specijalna motorna vozila 77.70 136.50 194.25 233.10 271.95 310.80 349.65 388.50 427.35 486.15 525.00 543.90
Motocikli 97.65 155.40 214.20 253.05 310.80 349.65 408.45 447.30 486.15 525.00 563.85 602.70
Priključna
vozila
38.85 58.80 68.25 77.70 87.15 97.65 107.10 116.55 126.00 136.50 145.95 155.40
Radna motorna vozila 116.55 175.35 233.10 291.90 349.65 408.45 466.20 505.05 543.90 582.75 621.60 660.45
  • Ova vrsta osiguranja se primenjuje za osiguranje motornih vozila domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica koja su registrovana u inostranstvu a ne poseduju međunarodnu zelenu kartu autoodgovornosti ili drugi dokaz o postojanju osiguranja od autoodgovornosti na teritoriji Republike Srbije.
  • Koje države moraju imati polisu graničnog osiguranja bliže određuje Udruženje osiguravača Srbije.
  • Ova vrsta osiguranja se zaključuje u skladu sa zakonom na osnovu važećih uslova za osiguranje od autoodgovornosti.
  • Premija osiguranja se obračunava i naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti.
  • Dinarska protivvrednost iznosa se obračunava po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ugovora o osiguranju.
  • Sve cene su sa uključenim porezom.
  • Ovo osiguranje važi samo na području Republike Srbije ako bilateralnim sporazumom nije drugačije ugovoreno, i ta klauzula se mora upisati u polisu.
  • Na osnovu graničnog osiguranja se ne može izdati međunarodna karta osiguranja.