Šta donose nova ograničenja za vozače mlađe od 19 godina?

08. februar 2019.

Ideje upravljanja bezbednošću saobraćaja su intenzivnije počele da se razvijaju još sedamdesetih godina prošlog veka, naročito u zemljama EU. Naravno te ideje ali i prakse su dosta napredovale, dok je Srbija još daleko od razvijenog sistema upravljanja bezbednošću saobraćaja.

U skladu sa “potrebama na terenu”, tj. kao reakcija na sve veće izazove i negativne statistike na drumovima Srbije, donose se izmene zakona i novine u pravnom sistemu Republike Srbije u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima. Posebno se akcentuju obaveze lokalnih samouprava i upravljača puteva u predloženim zakonskim rešenjima. A takođe se iznova naglašavaju poteškoće sa kojima se lokalne samouprave suočavaju u svom radu na unapređenju bezbednosti saobraćaja.

ograničenja za mlade vozače

Poslednje novine u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima su posledica merenja i podataka sa terena, koja pokazuju negativne trendove u kategorijama učesnika u saobraćaju mlađih od 30 godina.

Predložene izmene su posledica "crne statistike" na putevima u Srbiji, gde čak četvrtina svih poginulih vozača čine mladi od 18 do 30 godina. Statistika pokazuje da je u poslednjih deset godina u Srbiji poginulo oko 6.800 osoba, a prošle godine je 580 ljudi izgubilo život na putevima u našoj zemlji.

Probna vozačka dozvola uvodi se za sve A i B1 kategorije vozila

U novim izmenama i dopunama Zakona sa probnom vozačkom dozvolom, pooštreni su uslovi, tako da će oni koji polože posle 19. godine imati probnu vozačku dozvolu dve godine, dok će mlađi od 19 voziti sa probnom dozvolom do 21. godine.

Mladima će biti zabranjeno da upravljaju vozilima snage preko 80 kilovata, a brzina kojom se kreću je ograničena na 90% od postavljenog ograničenja na putu, odnosno na auto-putu će to biti 110 kilometara na čas.

nulta tolerancija na alkohol

Još mnogo novina donose ove izmene zakona. Recimo, period u kojem mladi neće smeti da upravljaju vozilom je od 23 do 6 ujutro, a uz to, maksimalno tri osobe će smeti da budu u kolima. Važna napomena takođe je da će za njih važiti nulta tolerancija na alkohol.

Takođe, objašnjava, povećane su kazne sa pet na 10.000 dinara za mlade vozače koji ne budu koristili kacigu ili pojas, kao i za korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje.

U budućem zakonu određene su stroge kazne za sve one koji drže dete mlađe od 12 godina u krilu tokom vožnje.

Nasilničkom vožnjom smatraće se ako neko vozi 140 tamo gde je ograničenje 50 kilometara na sat, a kazna će u tom slučaju sa 100.000 biti povećana na 120.000 dinara, što važi i u slučaju da vozač odbije da saobraćajcu dâ podatke o vozilu.

Probna vozačka dozvola - Šta se u stvari menja?

Do sada je probna vozačka dozvola trajala 12 meseci. To se sada produžava na dve godine, a ovo su ostala pravila koja se menjaju:

 1. probna dozvola se izdaje za A1, A2, A, B1 i B kategorije (do sada je bila samo B kategorija)
 2. traje 2 godine ako se izvadi sa 19 godina, ili do 21. godine ako je izvađena pre 19. godine života (ovde ima izuzetaka za učenike srednjih saobraćajnih škola). Onima koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.
 3. probna dozvola se dobija samo jednom u životu. Na primer, ako ste imali probnu vozačku dozvolu B kateorije, pa nakon njenog isteka položite za A1, odmah dobijate regularnu vozačku za A1 kategoriju.
 4. jasno definisana ograničenja za autoput (110km/h) i motoput (90km/h), tj.90% od dozvoljenog
  ograničenja brzine na autoputu
 5. „nulta tolerancija“ na alkohol
 6. zabrana upravljanja od 23:00 do 06:00 časova
 7. potpuna zabrana korišćenja telefona, čak i sa „hands free“ uređajima
 8. zabrana upravljanja vozilom snage preko 80kW, osim ako je pod nadzorom lica koje ima vozačku dozvolu B kategorije duže od 5 godina
 9. obavezan nadzor za vozača B kategorije koji je mlađi od 18 godina
 10. dozvoljeno je prevoziti najviše 3 lica
 11. obavezno označavanje vozila sa „П“ tablicama

Sve gore nabrojane tačke počinju da važe tek za 12 meseci (od aprila 2019. godine), osim tačke 8. koja stupa na snagu u aprilu 2018. godine.

Podzakonski akti na osnovu ovog zakona doneće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ti akti doneti na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ostaju na snazi dok se ne donesu novi, na osnovu ovog zakona, osim ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Kakve su kazne za nepoštovanje novih zakonskih odredbi?

Za prekršaje kojima je zakonom predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, izdaje se prekršajni nalog, u skladu sa zakonom.

novčane kazne za prekršaje
 • Nepostojanje posebne oznake "P" - kazna: 3.000 dinara

  Ako vozač sa probnom dozvolom nema posebnu oznaku "P", koja mora biti postavljena na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila, kazniće se vozač i lice koje ga nadzire. Kazna je 3.000 dinara, a ako pri tom izazove saobraćajnu nesreću kazna je 5.000 – 15.000 dinara.

 • Korišćenje telefona i ostalih komunikacijskih uređaja (handsfree) – kazna: 10.000 dinara

  Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj vozač koji koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju (handsfree). Ako to lice time izazove neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokuje saobraćajnu nezgodu, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara.

 • Upravljanje vozilom od strane maloletnog lica sa probnom dozvolom, bez nadzora - kazna: 20.000 - 40.000 dinara

  Upravljanje vozilom od strane maloletnog lica sa probnom dozvolom, bez nadzora iskusnog vozača koji ima važeću dozvolu B kategorije najmanje pet godina, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana, najmanje 3 meseca zabrane upravljanja i 6 kaznenih poena.

  Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 40.000 do 60.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

 • Lice koje vrši nadzor nad maloletnim vozačem dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način - ukoliko se toga ne pridržava kazna je 10.000 - 20.000 dinara.

  Ako je lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom pod desjtvom alkohola (više od 1,20 mg/ml do 2,00 mg/ml) kazniće se kaznom zatvora od 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 - 120.000 dinara, minimum 8 meseci zabrane upravljanja i minimum 9 kaznenih poena.

  Ukoliko lice sa probnom dozvolom B kategorije upravlja vozilom koje ima snagu motora veću od 80kW, bez prisustva člana porodice koji ima vozačku dozvolu kategorije B najmanje 5 godina, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana.

  Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 40.000 do 60.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

  Vožnja pod uticajem alkohola - propisana je nulta tolerancija za alkohol, za vozače sa probnom dozvolom i za njihove pratioce.

 • Ako vozač sa probnom dozvolom vozi pod uticajem alkohola - ima više od 0 promila alkohola u krvi, kazna je minimum 10.000 dinara, zavisno od stepena alkoholisanosti, i isključenje vozača iz saobraćaja.

 • Ako pri tome izazove saobraćajnu nesreću kazna je 15.000 do 30.000 dinara. Isto se odnosi na lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom.

 • Vožnja noću od 23:00 – 06:00 h - kazna: 10.000 - 20.000 dinara

  Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora do 45 dana.

 • Vozač kome posle isteka probne dozvole nije izdata vozačka dozvola - kazna je 5.000.

  Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 18.000 dinara.