Kalkulator registracije vozila - vaša baza korisnih informacija

Kalkulator registracije vozila logo

Prijava štete

Kako da postupite posle saobraćajnog udesa, koja je procedura naplate štete i koje su cene polisa osiguranja ukoliko ste u prethodnom periodu vi bili krivci u saobraćajnoj nezgodi?

Šta je saobraćajna nesreća (nezgoda)?

Saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na mestu otvorenom za javni saobraćaj ili koja je započeta na takvom mestu, u kojoj je jedno ili više lica poginulo ili povređeno i u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu.

Definicija UNEC-e ( Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija) pravi jasnu razliku između nezgoda sa smrtnim ishodom i onih koje za posledicu nemaju smrt lica.

Prema definiciji UNEC-e, saobraćajne nezgode su one nezgode:

 • koje su se dogodile ili potekle na putu ili ulici namenjenoj za javni saobraćaj,
 • koje su rezultirale smrću ili povredom jednog ili više lica i
 • u kojima je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu.

Važno je napomenuti i da se sve nezgode s pešacima i/ili biciklistima ne smatraju saobraćajnim nezgodama, recimo situacija u kojima pešak padne i povredi se zbog neravne površine trotoara ili prilikom ulaska/izlaska iz autobusa.

Ono što je za nas najbitnije je kako se pojam definiše po propisima Republike Srbije. U Republici Srbiji u stručnoj praksi koristi se pojam saobraćajna nezgoda u smislu koji je definisan Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. U članu 7. stav 1. tačka 82. Zakona stoji:

Saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se:

 • dogodila na putu ili je započeta na putu,
 • u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu,
 • i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili povređeno ili je nastala materijalna šteta.

Dakle, razlika između defincije UNEC i one koja važi u našoj zemlji je u tome da se u Republici Srbiji evidentiraju i one saobraćajne nezgode u kojima je jedina posledica nastanak materijalne štete.

Šta raditi kada se desi saobraćajna nesreća (nezgoda)?

Vozač, odnosno drugi učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta dužan je da:

 • zaustavi vozilo, isključi motor, uključi sve pokazivače pravca, postavi sigurnosni trougao na bezbednom rastojanju, obavesti policiju i/ili službu hitne pomoći i preduzme druge raspoložive mere kako bi upozorio ostale učesnike u saobraćaju o postojanju nezgode.
 • upozori sva lica da se sklone sa kolovoza da ne bi bila povređena i da ne bi uništavala tragove nezgode.
 • obavesti policiju i ostane na mestu nezgode do dolaska policije i završetka uviđaja.
 • ukaže pomoć povređenima, odnosno prvu pomoć ili medicinsku pomoć u skladu sa svojim znanjima, sposobnostima i mogućnostima.
 • da preduzme sve mere zaštite koje su u njegovoj moći da se spreči nastajanje novih i uvećavanje postojećih posledica i povreda.
 • da obezbedi tragove i predmete nezgode, pod uslovom da time ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Ukoliko na mestu saobraćajne nezgode nije prisutan vlasnik, odnosno vozač drugog vozila koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, prisutni vozač učesnik u saobraćajnoj nezgodi dužan je da odsutnom licu, odnosno vlasniku drugog vozila dostavi svoje ime i prezime i adresu stana.

Učesnik u saobraćaju se može udaljiti sa mesta nezgode ako mu je neophodna hitna medicinska pomoć ili radi prevoženja povređenog do najbliže zdravstvene ustanove. Tada je dužan da se vrati na mesto nezgode čim bude u mogućnosti.

Kada se desi saobraćajna nezgoda – šta NIKAKO ne treba da radite

Dakle, došli ste u nezavidnu situaciju da budete učesnik ili krivac u saobraćajnoj nezgodi. Kada vam se ovo desi NIKAKO ne biste trebali da:

Samo potpišete evropski zapisnik jer time onemogućavate naplatu realne štete na vozilu ( a sve dok stručno lice ne rasklopi vozilo realna šteta i ne može da se sagleda). Ovo posebno važi za novija vozila i skuplja vozila. Često naizgled mala oštećenja ili ona nevidljiva nestručnom oku, kriju štetu i do više hiljada evra.

Uzimate novac od počinioca štete, zato što on poseduje polisu osiguranja od autoodgovornosti, dobijenu pri registraciji vozila (ako je njegovo vozilo registrovano) a koja služi da pokrije eventualne štete koje pretrpite u saobraćaju ne svojom krivicom.

Pomerati vozilo sa lica mesta do dolaska MUP-a.

Odbijati pregled lekara - Lake telesne povrede stvaraju bolove tek kada nas popusti strah a i ogrebotina spada u laku telesnu povredu.

Kada vam se dogodi saobraćajna nezgoda u inostrantvu potrebno je da:

Ukoliko nema povređenih i velike materijalne štete, popunite Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. U suprotnom, obavezno pozovite policiju.

Naravno, ukoliko je bilo šta sporno, tj. ako se sa drugim vozačem ne slažete po pitanju krivice, redosleda događaja ili drugih okolnosti, obavezno pozovite policiju. Naše Udruženje osiguravača Srbije preporučuje da uvek insistirate na dolasku policije.

Ono što je uvek korisno i poželjno je da prikupite što više dokumentacije i podataka o vozaču/vlasniku vozila i samom vozilu, uključujući policijski zapisnik (original ili overenu kopiju). Popunite Evropski izveštaj o nezgodi, pribavite broj polise osiguranja i naziv osiguravajućeg društva koje ju je izdalo, po mogućnosti i kopiju polise osiguranja, izjave učesnika u nezgodi, kopije ličnih dokumenata i saobraćajne dozvole, lekarsku dokumentaciju ukoliko je bilo povređenih, zapisnik o oštećenju (on može da se dobije i u domaćem osiguravajućem društvu po povratku u Srbiju).Obavezno napravite fotografije mesta udesa – čim budete u mogućnosti, obavezno napravite par fotografija vašim mobilnim telefonom.

Čekanje na policijski zapisnik

Nakon što policija napravi uviđaj pitajte policajce kako da dođete do zapisnika, a obavezno uzmite i potvrdu/zabelešku da je policija dolazila na lice mesta. U pojedinim zemljama policajci neće biti naročito predusretljivi, ali ne dozvolite da vas to obeshrabri.

Moraćete da sačekate neko vreme na policijski zapisnik, a dužina čekanja zavisi od zemlje, grada, opterećenosti policije i drugih faktora.

Kako prijaviti i naplatiti štetu?

U sledećem nastavku možete dobiti informaciju kako radi servis za prijavu i naplatu štete.

Mi imamo tim koji je sastavljen od najeminentnijih stručnjaka u oblasti odštetnog prava, procene i naknade štete. Budite spokojni jer ste u pravim rukama – mi sprovodimo ceo proces za vas.

Servis prijave i naplate štete sajta kalkulatorregistracijevozila.rs nudi:

 • rešenje problema šteta i njihovih naplata
 • praćenje postupka od početka do kraja
 • novac od nadoknade štete se uplaćuje na vaš račun
 • mogućnost dobijanja zamenskog vozila sve do završetka popravke vozila oštećenog u saobraćajnoj nezgodi (nesreći)
 • zaštitu od neprofesionalnog zastupanja
 • mi radimo non-stop, 24 sata u službi vozača